↑ Tillbaka till Våra politiker

Riksdagen

Aron ModigAron Modig riksdagen

RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN GÖTEBORGS KOMMUN

• Ledamot i Skatteutskottet och skattepolitisk talesperson
• Ledamot i partistyrelsen
• Ersättare i EU-nämnden, ansvarig för ekonomiska och finansiella frågor, handel och konkurrenskraft
• Ledamot i distriktsstyrelsen för Göteborgs stad, ersättare i styrelsen för KIC Sweden
• Ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd, ersättare i Finansutskottet, Näringsutskottet och Civilutskottet

Allt mitt arbete i riksdagen kan följas via riksdagens webbplats.

INNAN RIKSDAGEN

Civil bakgrund
Innan jag blev invald i riksdagen arbetade jag i tre år vid betaltjänstföretaget Klarna i Stockholm; först som management trainee för finanschefen och senare som affärsanalyschef respektive analytiker inom företagsförvärv. Dessförinnan arbetade jag som börsreporter vid nyhetsbyrån SIX News i Göteborg. Några sommar- och extraarbeten jag har haft genom åren är: tennistränare, affärsbiträde på ICA, hjälpare på ett handikappbad och jordgubbsförsäljare.

Akademisk bakgrund
Åren 2004-2010 studerade jag framför allt ekonomi vid Göteborgs universitet. Jag tog då en Ek.mag. i nationalekonomi och en Ek.mag. i företagsekonomi med inriktning på finansiering och ekonomistyrning. Studierna innefattade både utbytesstudier vid National University of Singapore och fältstudier i Kenya och Tanzania. Åren 2001-2004 läste jag naturvetenskapsprogrammet vid L M Engströms gymnasium i Göteborg.

Politisk bakgrund
År 2006 blev jag medlem i Kristdemokraterna. Inledningsvis var jag aktiv framför allt på lokal nivå i Göteborg, men allteftersom blev jag invald i förbundsstyrelserna för både partiets studentförbundet (KSF) och ungdomsförbundet (KDU). Åren 2011-2013 var jag förbundsordförande för KDU och även ledamot av KD:s partistyrelse. Mina främsta intresseområden politiskt är ekonomi (skatter, jobb, arbetsmarknad), skola och utbildning samt internationell politik.