↑ Tillbaka till Våra politiker

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen representeras Kristdemokraterna av kommunalrådet David Lega. Tillsammans med David arbetar Hampus Hagman, stadssekreterare, Jessica Schedvin, politisk sekreterare, Erik Palmgren, politisk sekreterare och Ida Rydh, politisk sekreterare.

Det dagliga arbetet följs bäst på TwitterFacebook och Instagram. David skriver också längre inlägg på sin blogg. Skriv också gärna upp dig för David nyhetsbrev.

Tyvärr är Kristdemokraterna fortfarande i opposition i Göteborg men vi driver hela tiden politik för att förbättra Göteborg. Kristdemokraterna har politik på alla områden, men vi arbetar särskilt med frågor som rör barn och unga, där allt ifrån kvaliteten i förskolan och skolan till möjligheterna att hitta jobb och bostad ingår.

Företagsklimatet i Göteborg har försämrats kraftigt under flera års tid. När företagarna själva rankar Göteborg hamnar staden inte ens i den övre halvan av Sveriges kommuner. Det är i småföretag som de allra flesta jobb skapas, som gör att arbetslösheten kan minska, och det är härifrån skatteintäkterna som välfärden behöver kommer. Göteborg måste arbeta för att förbättra företagsklimatet.

Även äldreomsorgen i rankas Göteborg mycket dåligt. Hemtjänsten rankas på plats 281 av Sveriges 290 kommuner i Socialstyrelsens öppna jämförelser. Det är under all kritik. Vi arbetar för en äldreomsorg med värdighet och valfrihet, där äldre kan känna trygghet och där det inte spelar någon roll var i Göteborg man bor.

 

David Lega
telefon: 031 – 368 00 33
e-post: david.lega@stadshuset.goteborg.se