↑ Tillbaka till Våra politiker

Facknämnder och styrelser

Facknämnder

Maria Berntsson

ersättare, Social resursnämnd

 

Matilda Granberg Stålbert

ersättare, Utbildningsnämnden

 

Hampus Hagman

ledamot, Byggnadsnämnden

 

David Lega

andre vice ordförande, Idrott- och föreningsnämnden

 

Thore Hagman

ledamot, Valnämnden

 

Mathias Axelsson

ersättare, Kretslopp- och vattennämnden

 

Sören Runsteen

ersättare, Kulturnämnden

 

Bolag

Malin Ekelund

ersättare, Bostads AB Poseidon

 

David Lega

ledamot, Stadshus AB

 

Mathias Koppfeldt

ersättare, Förvaltnings AB Framtiden

 

Stiftelser

Rita Stålbert

ersättare, Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium

 

Stadsrevisionen

Gerhard Annvik

ledamot, Stadsrevisionen & ersättare, Revisorskollegiet