↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Vårt valprogram

DEN 9 SEPTEMBER 2018 ÄR DET VAL till kommuner, regioner och riksdag. Här har du Kristdemokraterna Göteborgs kommunpolitiska valprogram. Här får klara besked om vad en röst på Kristdemokraterna innebär, och vilka frågor som vi kommer att driva i Göteborg under den kommande mandatperioden.