↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Småbarnsåren

Ett bättre Göteborg – Småbarnsåren

Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Det är därför viktigt att förskolor finns med tidigt i stadens planarbete. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

I Göteborg har förskolan inte byggts ut i den takt som krävs. Därför har vi nu en mycket stor brist på förskolelokaler, vilket i sin tur skapar större barngrupper. Det går ut över det enskilda barnets trygghet och välmående – det kan vi aldrig acceptera. Situationen inom förskolan i Göteborg är pressad, och vi har en stor och viktig utmaning framför oss för att minska storleken på barngrupperna till den nivå som Skolverket rekommenderar.

Alla barn är unika personer med olika förutsättningar, precis som människor i allmänhet, och de som i de allra flesta fall känner barnen bäst, och vet vad som är bäst för dem, är föräldrarna. Vi vill därför ha så mycket valfrihet så möjligt för familjerna.

När det kommer till valfrihet för familjer kan Göteborg bli mycket bättre. För en del familjer passar förskolan bäst. I andra del familjer vill föräldrarna vara hemma med barnen lite längre och en del familjer vill kanske ha dagbarnvårdare. Inget av dessa val är bättre eller sämre än något annat. För de som väljer förskola är det viktigt att vi har en förskola i toppklass, utan köer, med små barngrupper och kompetent personal. Detta arbetar kristdemokrater för i stadsdelsnämnderna runtom i Göteborg. Men för verklig valfrihet för Göteborgs familjer krävs det ett maktskifte.