↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Småbarnsåren

Ett bättre Göteborg – Småbarnsåren

För dagens barn är världen större än vad den var för bara några årtionden sedan. Det skapar ett behov av en trygghet. Kunskap och trygghet är människans viktigaste redskap för att växa och upptäcka världen.

Det är i mötet med andra människor som vi växer och formas som personer. Det är i barndomen som ens personlighet växer och genom en trygghet, bildning och utmaningar får människan möjlighet att skapa sin egen identitet och sina egna val. Det är en förmåga som vi värnar. Det förutsätter en trygg start.

I dag ser vi dock hur många politiker, även här i Göteborg, har en tendens att vilja styra och i alltför stor utsträckning lägga sig i hur människor väljer att utforma sin vardag. Vi ser hur politiken tror sig veta bäst om hur Göteborgs familjer väljer att leva sitt liv. Det begränsar människor och deras livsval.

Förskolan är ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En bra och stimulerande omsorg skapar en meningsfull och trygg vardag för barnen och utvecklar sitt pedagogiska uppdrag i form av att förbereda barnen inför skolan och vuxenlivet. Det är barnen och familjernas behov som är utgångspunkten för barnomsorg och förskola, där respekt för barnet och barnets föräldrar är grundläggande.

Alla barn i Göteborg är värda en bra förskola. Därför presenterar vi 20 förslag för en bättre förskola i Göteborg. Läs förslagen här.