↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Företagande

Ett bättre Göteborg – företagande

Företagande bygger i grunden på mänsklig kreativitet, där den enskilde skapar och sedan utvecklar en verksamhet, själv eller tillsammans med andra. Det finns således ett egenvärde i företagande som ska bejakas.

Samtidigt är samhällsnyttan större än så. De små och medelstora företagen bär huvuddelen av arbetstillfällena i Göteborg. Det är också i huvudsak inom dessa företag som tillväxt sker. Sett till landet i sin helhet skapas 4 av 5 nya arbetstillfällen i små och medelstora företag.

Företaganden är grunden för den gemensamma välfärden. De som arbetar betalar de skatter som gör att vi kan satsa på välfärd, såsom barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. Allt detta finns tack vare dessa människor och de företagare som anställt dem. Utan dem hade välfärden inte kunnat byggas upp, än mindre upprätthållas.

Vi har höga ambitioner för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Vårt mål är att Göteborg ska ha det bästa företagsklimatet bland Sveriges storstäder och rankas bland de 25 bästa kommunerna i landet. För att uppnå detta måste vi prioritera upp företagen i Göteborg rejält.

Därför har vi tagit fram en rapport med 15 skarpa förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg. Rapporten finns här.

Förslagen handlar om att skapa fler företagstillfällen i Göteborg, och ta hand om de företagare som vi har.
Det är företag, företagare och företagande som bygger upp Göteborg.