↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Företagande

Ett bättre Göteborg – företagande

Kristdemokraterna tycker att företag, företagare och företagande har en mycket betydelsefull roll i samhället och vi vill att Göteborgs Stad höjer ambitionsnivån för sitt företagsklimat. Vi har presenterat ett paket med 15 förslag för hur företagsklimatet ska bli bättre. Rapporten hittar finns här.

Företagande bygger i grunden på mänsklig kreativitet, där den enskilde skapar och sedan utvecklar en verksamhet, själv eller tillsammans med andra. Det finns således ett egenvärde i företagande som ska bejakas.

Samtidigt är samhällsnyttan större än så. Omkring två av tre arbetstillfällen återfinns inom de privata sektorerna. Cirka 90 procent av alla arbetsplatser har färre än fem anställda.I Göteborg är andelen personer av den totala befolkning som har ett arbete mindre än 50 procent, vilket också innebär att försörjningsbördan för de som arbetar ligger omkring 2,2 personer på årsbasis.

De små och medelstora företagen bär huvuddelen av arbetstillfällena i Göteborg. Det är också i huvudsak inom dessa företag som tillväxt sker. Sett till landet i sin helhet skapas 4 av 5 nya arbetstillfällen i små och medelstora företag.

Företagande är också grunden för den gemensamma välfärden. De som arbetar betalar de skatter som finansierar bland annat barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. Allt detta finns tack vare dessa människor och de företagare som anställt dem. Utan dem hade välfärden inte kunnat byggas upp, än mindre upprätthållas.

Kristdemokraterna vill att staden verkligen utmanar sig själv och övriga kommunsverige genom att sätta två ambitionsnivåer:
Inom 10 år ska Göteborg ha det bästa företagsklimatet av landets storstäder.
Inom 10 år ska Göteborgs företagsklimat rankas bland de tjugofem främsta kommunerna i landet.