↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Tillgänglighet

Ett bättre Göteborg – tillgänglighet

Vi har kommit långt. Vi ser människor med funktionsnedsättningar som vinner medaljer, bestiger berg, uppträder i konserthus, driver företag, arbetar i affärer eller är fantastiska föräldrar.

Trots den snabba utvecklingen finns det mycket kvar att göra för att alla människor ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Synen på funktionsnedsättningar har förändrats och nu är det dags att samhället hänger med i den utvecklingen.

Mot bakgrund av detta har Kristdemokraterna i Göteborg lagt fram en rapport som syftar till att konkretisera förslag för ett mer tillgängligt Göteborg, där en tillgänglighetsaspekt bejakas inom både fritid, skola, arbetsmarknad och stadens organisation. Rapporten innehåller 20 förslag för ett mer tillgängligt Göteborg. Vi vill inte att människor ska drabbas av onödiga svårigheter, utan att samhället låter varje människa leva ett värdigt liv utifrån sina förutsättningar.

Kristdemokraterna anser att politiken måste förankras i en människosyn som både ger människan ett absolut och okränkbart värde och erkänner att alla människor är olika med olika förutsättningar. Detta är utgångspunkten för all
vår politik och givetvis gäller det även människor med olika typer av funktionsnedsättning.

Alla människor är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför är det viktigt att alla människor´får det stöd som hjälper dem att utvecklas. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – den personliga initiativförmågan ska alltid tas hand om. Så långt det är möjligt ska stadens verksamheter anpassas så att dessa kan nyttjas av alla. Göteborg vinner på att ha en tillgänglig arbetsmarknad där människor kan känna att man är behövd och tillhör ett sammanhang. Att man tjänar pengar innebär frihet och större möjligheter att styra över sitt liv, och samtidigt är man också med och betalar skatt till vår gemensamma välfärd.