↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Tillgänglighet

Ett bättre Göteborg – tillgänglighet

Vi har kommit långt. Vi ser människor med funktionsnedsättningar som vinner medaljer, bestiger berg, uppträder i konserthus, driver företag, arbetar i affärer eller är fantastiska föräldrar.

Trots den snabba utvecklingen finns det mycket kvar att göra för att alla människor ska fåmöjlighet att nå sin fulla potential. Synen på funktionsnedsättningar har förändrats och nu är det dags att samhället hänger med i den utvecklingen.

Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person.

Att regeringen vid flera tillfällen har uttalat att den vill göra besparingar på assistansersättningen har varit förödande.
Många människor har fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots rätt till insatsen. Kristdemokraterna i Göteborg kommer därför, tillsammans med våra politiker på riksnivå, att fortsätta kämpa för att LSS ska värnas och utvecklas, inte avvecklas.

Vår fullständiga rapport syftar till att konkretisera förslag för ett mer tillgängligt Göteborg, där en tillgänglighetsaspekt bejakas inom både fritid, skola, arbetsmarknad och stadens organisation.

Rapporten innehåller 20 förslag för ett mer tillgängligt Göteborg. Läs förslagen här.

Vi vill inte att människor ska drabbas av onödiga svårigheter, utan att samhället låter varje människa leva ett värdigt liv utifrån sina förutsättningar.