↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Skärgården

Ett bättre Göteborg – skärgården

Göteborgs skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare. Göteborg är närheten till vattnet. Närhet till vatten är attraktivt, trevligt och vackert, men vattnet bidrar också till viktiga näringar, hamn- och rederiverksamhet, både i dag och historiskt. Ingenstans är detta så tydligt som i skärgården.

Kristdemokraterna anser att det är dags att starta nästa Science Park, Södra Skärgården Science Park, med fokus på de maritima näringarna. På så sätt kan kommunen ta en aktivare roll i utvecklingen av dessa men också öka den egna kunskapen om dessa och bidra till att stärka en hållbar utveckling för näringen.

Mycket fungerar i dag bra i Göteborgs skärgård. Livskvaliteten och sysselsättningsgraden är hög. Men även om Södra Skärgården ibland ses ett av Göteborgs mest välmående områden har de precis som alla andra sina egna utmaningar. I vissa avseenden kan utmaningarna jämföras med de i glesbygd.

Kristdemokraterna vill att Göteborgs skärgård ska vara levande året om. Skärgården ska kunna utvecklas och växa. Boende och verksamma ska kunna leva och verka på öarna, men det är också viktigt att välkomna och underlätta för turister. Besöksindustrin är en viktig näring för Göteborg och den ska värnas, utan att för dess skull försvåra för andra. Därför har vi lagt fram en skärgårdsrapport med 14 förslag för en levande skärgård.