↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Skärgården

Ett bättre Göteborg – skärgården

Göteborgs södra skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare.

Göteborg har närheten till vattnet. Närhet till vatten är attraktivt, trevligt och vackert, men vattnet bidrar också till viktiga näringar, hamn- och rederiverksamhet, både idag och historiskt. Ingenstans är detta så tydligt som i skärgården.

Mycket fungerar idag bra i skärgården. Livskvaliteten är hög och sysselsättningsgraden är hög. Även om Södra skärgården ibland ses som ett av Göteborgs mest välmående områden har de precis som alla andra sina egna utmaningar. I vissa avseenden kan utmaningarna jämföras med de i glesbygd.

Skärgården ska kunna utvecklas och växa. Boende och verksamma ska kunna leva och verka på öarna, men det är också viktigt att välkomna och underlätta för turister. Besöksindustrin är en viktig näring för Göteborg och den ska värnas, utan att för dess skull försvåra för andra.

Vi har därför presenterat en rapport med 14 förslag som fokuserar på hur Göteborgs södra skärgård ska nå sin fulla potential. Läs förslagen här. Förslagen syftar till att stärka välfärden och stärka utvecklingen i Södra skärgården.

Södra skärgården ska stödjas i de delar där det behövs, och ges möjligheter att utvecklas på egen hand där det är möjligt.