↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Civilsamhälle

Ett bättre Göteborg  – Det civila samhället

I Göteborg har vi ett civilsamhälle som gör fantastiska insatser gör Göteborg och göteborgarna. Det handlar om allt från idéburna hjälporganisationer till idrottsorganisationer.

Ibland får vissa det att låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller i den individuella. Vi menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Göteborg. Vår politik strävar därför efter att stärka civilsamhället.

För oss är det en självklarhet att politiker ska lägga sig i föreningarnas verksamhet så lite som möjligt. Annars finns det en uppenbar risk att föreningar börjar detaljstyras med en massa politiska mål.

Samtidigt finns det mycket vi kan göra på lokal nivå för att underlätta för föreningar så att de får bättre möjligheter att satsa på sin kärnverksamhet och nå sina mål. Det handlar bland annat om att minska administrationen, hjälpa föreningarna att nå ut med sin verksamhet och att stärka föreningsstödet.

Kristdemokraterna i Göteborg har därför tagit fram en rapport med 24 konkreta förslag för hur vi kan stärka civilsamhället i Göteborg. Läs förslagen här. Våra förslag grundar sig på att civilsamhället är en del av samhället – som tillsammans med det offentliga – bidrar till ett bättre Göteborg.

Ett levande civilsamhälle är basen för ett väl fungerande, demokratiskt och mänskligt samhälle.