↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Civilsamhälle

Ett bättre Göteborg  – Det civila samhället

Det är i civilsamhället som grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Göteborg. Det handlar om allt från idéburna hjälporganisationer till idrottsorganisationer.

Det brukar ibland sägas att det inte finns några större skillnader i politiken och att det inte spelar någon roll vem man röstar på. Så är det inte, inom vissa områden finns det milsvida skillnader i synsätt mellan partierna.
Ett sådant område är synen på civilsamhället. Den styrande minoriteten i Göteborg ser i bästa fall föreningarna som något som hjälper dem att fylla behov som de inte kan täcka själva, men som får klara sig själva så fort läget inte är akut.

För att bidra till en nödvändig attitydförändring har KD Göteborg presenterat en rapport med 24 förslag för ett starkare civilsamhälle i Göteborg. Läs förslagen här.