↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Äldreomsorg

Ett bättre Göteborg – Äldreomsorg

Inför valet 2010 lovade Marina Johansson (S), ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen, att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. Det kan låta som ett bra mål att sätta upp, men sanningen är att Göteborg låg i topp när löftet formulerades. Sedan dess har det bara gått utför och vi har blivit omsprungna av både Malmö och Stockholm i flera av de indikatorer som Socialstyrelsen presenterar årligen.

Här är går det inte att göra som de rödgröna i Göteborg – ducka allt ansvar och hoppas att utvecklingen vänder sig av sig själv. Från Kristdemokraternas sida har vi istället lagt fram en äldrerapport med 23 konkreta förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg. Läs förslagen här.

Ett av våra förslag är att äldre över 75 år ska erbjudas möjlighet till hemtjänst utan biståndsbedömning. Vi vill även införa äldreboendegaranti för de som är över 85 år. Idag är det vanligt att äldre känner sig oroliga för att de inte ska få plats när de behöver det. En sådan garanti skulle då ta bort en del av den oro som många känner.

Det behövs fler äldreboendeplatser i Göteborg men det behövs också fler alternativ för äldre. Kristdemokraterna vill att boenden ska utvecklas i samarbete mellan kommunen och fristående aktörer. Det handlar om fler trygghetsboenden och seniorboenden, men också blandade boenden där generationer får möjlighet att mötas. Ett bra exempel på detta är Neuberghskas planer på att bygga studentlägenheter insprängt med trygghetsbostäder för att få till möten över generationsgränserna.

Vi har också länge förespråkat införandet av en central facknämnd som har ett helhetsgrepp om äldrefrågorna i staden. På så sätt skapar vi lika förutsättningar och ser till att resurser som avsätts till äldreomsorgen faktiskt går till just äldreomsorgen. Det är inte rimligt att dessa pengar istället omfördelas av stadsdelsnämnderna – för så ser det tyvärr ut idag.

Kristdemokraternas mål för omsorgen om äldre människor är att äldre ska kunna leva aktiva liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet.