↑ Tillbaka till Göteborg kan bättre

Äldreomsorg

Ett bättre Göteborg – Äldreomsorg

Äldre är inte en likartad grupp med likartade behov eller intressen, utan dessa är givetvis lika många som antalet äldre.

Om du vill och har förutsättningar att jobba ska du få göra det. Om du vill resa ska du få göra det. Om du vill få möjlighet att chatta med barnbarnen på en läsplatta ska du få göra det. Du ska själv få förutsättningar att bestämma över din vardag utifrån din egen vilja.

Kristdemokraterna har som mål att alla ska ha så stort inflytande och påverkan på sin vardag som möjligt, även när man blir äldre. Därför måste besluten ligga hos eller nära den det berör.

Vi har 23 lokala och konkreta förslag för en tryggare äldreomsorg i Göteborg. Läs förslagen här.

Förslagen handlar om att göra livet enklare och ta bort onödiga problem. Alla människor har rätt till ett värdigt liv utifrån sina förutsättningar.