Göteborg kan bättre

Göteborg kan bättre

 

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad att leva i, men vi kan bättre. Politik är så mycket mer än siffror och tabeller. Det handlar om värderingar, att vi ska behandla varandra och våra gemensamma resurser med respekt. Dessa värderingar måste genomsyra hela samhället – det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Det är med mjuka värden vi löser de hårda frågorna. Vi vill ha en förskola som präglas av trivsel snarare än effektivitet. Vi vill att alla föräldrar ska ges bättre stöd för att vara förälder. Alla barn ska kunna lämna skolan med godkända betyg och äldreomsorgen ska förbättras och utgå från den enskildes behov. Vi behöver ett bättre företagsklimat för fler jobb och ett brett föreningsliv.
Göteborg behöver ett nytt ledarskap.

David Lega,
kommunalråd i Göteborg
Dela:

Värderingar

Ett bättre Göteborg, del 1 – Värderingar På många sätt är Göteborg en fantastisk plats på jorden. Kombinationen av storstad med allt vad det innebär och närheten till havet och naturen gör oss lyckligt lottade, men det är samtidigt lätt att glömma att Göteborg skulle kunna vara en ännu bättre stad att bo i. Vi …

Visa sida »

Integration och mångfald

Göteborg är en stad som präglas av mångfald. Så har det varit sedan staden byggdes upp av holländare för snart 400 år sedan och idag är drygt 20 procent av göteborgarna födda utomlands. Tyvärr förknippar många detta med problem, men Kristdemokraterna är övertygade om att det inte är mångfalden som är problemet, det är politiken …

Visa sida »

Äldreomsorg

Ett bättre Göteborg, del 3 – Äldreomsorg Inför valet 2010 lovade Marina Johansson (S), ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen, att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. Det kan låta som ett bra mål att sätta upp, men sanningen är att Göteborg låg i topp när löftet formulerades. Sedan dess har det bara gått utför …

Visa sida »

Företagande

Kristdemokraterna tycker att företag, företagare och företagande har en mycket betydelsefull roll i samhället och vi vill att Göteborgs Stad höjer ambitionsnivån för sitt företagsklimat. Vi har presenterat ett paket med 15 förslag för hur företagsklimatet ska bli bättre. Rapporten hittar finns här. Företagande bygger i grunden på mänsklig kreativitet, där den enskilde skapar och …

Visa sida »

Småbarnsåren

Ett bättre Göteborg, del 5 – Småbarnsåren Alla barn är unika personer med olika förutsättningar, precis som människor i allmänhet, och de som i de allra flesta fall känner barnen bäst, och vet vad som är bäst för dem, är föräldrarna. Vi vill därför ha så mycket valfrihet så möjligt för familjerna. När det kommer …

Visa sida »

Miljö

Ett bättre Göteborg, del 6 – Miljön Miljöutmaningar är komplexa och mångfacetterade. De stannar aldrig inom gränser fastställda av människor som till exempel stadsgränsen eller nationsgränsen. Miljöarbetet kräver därför gemensamma ansträngningar och lösningar över nationella och internationella organisationer. Vi i Göteborg kan inte på egen hand lösa problemet med global uppvärmning, men vi kan bidra …

Visa sida »

Civilsamhälle

Ett bättre Göteborg, del 7 – Det civila samhället Det brukar ibland sägas att det inte finns några större skillnader i politiken och att det inte spelar någon roll vem man röstar på. Så är det inte, inom vissa områden finns det milsvida skillnader i synsätt mellan partierna. Ett sådant område är synen på det …

Visa sida »

Bostäder

Ett bättre Göteborg, del 8 – Bostäder Varje år kommer tusentals nya människor till Göteborg, och det ska vi vara glada för. Nya studenter, tillkommande arbetskraft och människor med utländsk bakgrund bidrar alla till att utveckla och förbättra staden. Det är ett privilegium att tillhöra en del av landet som har befolkningstillväxt, men det skapar …

Visa sida »