Göteborg kan bättre

Göteborg kan bättre

 

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad att leva i, men vi kan bättre. Politik är så mycket mer än siffror och tabeller. Det handlar om värderingar, att vi ska behandla varandra och våra gemensamma resurser med respekt. Dessa värderingar måste genomsyra hela samhället – det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Det är med mjuka värden vi löser de hårda frågorna. Vi vill ha en förskola som präglas av trivsel snarare än effektivitet. Vi vill att alla föräldrar ska ges bättre stöd för att vara förälder. Alla barn ska kunna lämna skolan med godkända betyg och äldreomsorgen ska förbättras och utgå från den enskildes behov. Vi behöver ett bättre företagsklimat för fler jobb och ett brett föreningsliv.
Göteborg behöver ett nytt ledarskap.

David Lega,
kommunalråd i Göteborg
Dela:

Värderingar

Ett bättre Göteborg – Värderingar På många sätt är Göteborg en fantastisk plats på jorden. Kombinationen av storstad med allt vad det innebär och närheten till havet och naturen gör oss lyckligt lottade, men det är samtidigt lätt att glömma att Göteborg skulle kunna vara en ännu bättre stad att bo i. Vi har vant oss …

Visa sida »

Bostäder

Ett bättre Göteborg – Bostäder När Göteborg planeras ska vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är även viktigt att det byggs mer småhus. Det ska finnas …

Visa sida »

Civilsamhälle

Ett bättre Göteborg  – Det civila samhället I Göteborg har vi ett civilsamhälle som gör fantastiska insatser gör Göteborg och göteborgarna. Det handlar om allt från idéburna hjälporganisationer till idrottsorganisationer. Ibland får vissa det att låta som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom den offentliga sfären eller …

Visa sida »

Företagande

Ett bättre Göteborg – företagande Företagande bygger i grunden på mänsklig kreativitet, där den enskilde skapar och sedan utvecklar en verksamhet, själv eller tillsammans med andra. Det finns således ett egenvärde i företagande som ska bejakas. Samtidigt är samhällsnyttan större än så. De små och medelstora företagen bär huvuddelen av arbetstillfällena i Göteborg. Det är …

Visa sida »

Integration och mångfald

Ett bättre Göteborg – Integration och mångfald Göteborg är en stad som präglas av mångfald. Så har det varit sedan staden byggdes upp av holländare för snart 400 år sedan och idag är drygt 20 procent av göteborgarna födda utomlands. Tyvärr förknippar många detta med problem, men Kristdemokraterna är övertygade om att det inte är …

Visa sida »

Miljö

Ett bättre Göteborg – Miljön Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Enkelt uttryckt innebär den att vi inte ska lämna jorden i sämre skick än den var när vi kom till den. Vi ska alltså förvalta jorden istället för att förbruka den. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med i dag är att motverka …

Visa sida »

Skärgården

Ett bättre Göteborg – skärgården Göteborgs södra skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare. Göteborg har närheten till vattnet. Närhet till vatten är attraktivt, trevligt och vackert, men vattnet bidrar också till viktiga näringar, hamn- och rederiverksamhet, både idag och historiskt. Ingenstans är …

Visa sida »

Småbarnsåren

Ett bättre Göteborg – Småbarnsåren För dagens barn är världen större än vad den var för bara några årtionden sedan. Det skapar ett behov av en trygghet. Kunskap och trygghet är människans viktigaste redskap för att växa och upptäcka världen. Det är i mötet med andra människor som vi växer och formas som personer. Det …

Visa sida »

Tillgänglighet

Ett bättre Göteborg – tillgänglighet Vi har kommit långt. Vi ser människor med funktionsnedsättningar som vinner medaljer, bestiger berg, uppträder i konserthus, driver företag, arbetar i affärer eller är fantastiska föräldrar. Trots den snabba utvecklingen finns det mycket kvar att göra för att alla människor ska fåmöjlighet att nå sin fulla potential. Synen på funktionsnedsättningar …

Visa sida »

Äldreomsorg

Ett bättre Göteborg – Äldreomsorg Äldre är inte en likartad grupp med likartade behov eller intressen, utan dessa är givetvis lika många som antalet äldre. Om du vill och har förutsättningar att jobba ska du få göra det. Om du vill resa ska du få göra det. Om du vill få möjlighet att chatta med …

Visa sida »

Vårt valprogram

DEN 9 SEPTEMBER 2018 ÄR DET VAL till kommuner, regioner och riksdag. Här har du Kristdemokraterna Göteborgs kommunpolitiska valprogram. Här får klara besked om vad en röst på Kristdemokraterna innebär, och vilka frågor som vi kommer att driva i Göteborg under den kommande mandatperioden.

Visa sida »

Lättläst

Klicka här för att läsa om Kristdemokraterna.

Visa sida »