Göteborg kan bättre

Göteborg kan bättre

 

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad att leva i, men vi kan bättre. Politik är så mycket mer än siffror och tabeller. Det handlar om värderingar, att vi ska behandla varandra och våra gemensamma resurser med respekt. Dessa värderingar måste genomsyra hela samhället – det offentliga, näringslivet och civilsamhället.

Det är med mjuka värden vi löser de hårda frågorna. Vi vill ha en förskola som präglas av trivsel snarare än effektivitet. Vi vill att alla föräldrar ska ges bättre stöd för att vara förälder. Alla barn ska kunna lämna skolan med godkända betyg och äldreomsorgen ska förbättras och utgå från den enskildes behov. Vi behöver ett bättre företagsklimat för fler jobb och ett brett föreningsliv.
Göteborg behöver ett nytt ledarskap.

David Lega,
kommunalråd i Göteborg
Dela:

Värderingar

Ett bättre Göteborg – Värderingar På många sätt är Göteborg en fantastisk plats på jorden. Kombinationen av storstad med allt vad det innebär och närheten till havet och naturen gör oss lyckligt lottade, men det är samtidigt lätt att glömma att Göteborg skulle kunna vara en ännu bättre stad att bo i. Vi har vant oss …

Visa sida »

Integration och mångfald

Ett bättre Göteborg – Integration och mångfald Göteborg är en stad som präglas av mångfald. Så har det varit sedan staden byggdes upp av holländare för snart 400 år sedan och idag är drygt 20 procent av göteborgarna födda utomlands. Tyvärr förknippar många detta med problem, men Kristdemokraterna är övertygade om att det inte är …

Visa sida »

Äldreomsorg

Ett bättre Göteborg – Äldreomsorg Inför valet 2010 lovade Marina Johansson (S), ansvarigt kommunalråd för äldreomsorgen, att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. Det kan låta som ett bra mål att sätta upp, men sanningen är att Göteborg låg i topp när löftet formulerades. Sedan dess har det bara gått utför och vi …

Visa sida »

Företagande

Ett bättre Göteborg – företagande Kristdemokraterna tycker att företag, företagare och företagande har en mycket betydelsefull roll i samhället och vi vill att Göteborgs Stad höjer ambitionsnivån för sitt företagsklimat. Vi har presenterat ett paket med 15 förslag för hur företagsklimatet ska bli bättre. Rapporten hittar finns här. Företagande bygger i grunden på mänsklig kreativitet, …

Visa sida »

Småbarnsåren

Ett bättre Göteborg – Småbarnsåren Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Det är därför viktigt att förskolor finns …

Visa sida »

Miljö

Ett bättre Göteborg – Miljön Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. Enkelt uttryckt innebär den att vi inte ska lämna jorden i sämre skick än den var när vi kom till den. Vi ska alltså förvalta jorden istället för att förbruka den. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med i dag är att motverka …

Visa sida »

Civilsamhälle

Ett bättre Göteborg  – Det civila samhället Det är i civilsamhället som grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Göteborg. Det handlar om allt från idéburna hjälporganisationer till idrottsorganisationer. Det brukar ibland sägas att det inte finns några större skillnader i politiken och att det inte spelar någon roll vem man röstar på. Så …

Visa sida »

Bostäder

Ett bättre Göteborg – Bostäder När Göteborg planeras ska vi sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande stadsmiljö. Det är även viktigt att det byggs mer småhus. Det ska finnas …

Visa sida »

Skärgården

Ett bättre Göteborg – skärgården Göteborgs skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare. Göteborg är närheten till vattnet. Närhet till vatten är attraktivt, trevligt och vackert, men vattnet bidrar också till viktiga näringar, hamn- och rederiverksamhet, både i dag och historiskt. Ingenstans är …

Visa sida »

Tillgänglighet

Ett bättre Göteborg – tillgänglighet Vi har kommit långt. Vi ser människor med funktionsnedsättningar som vinner medaljer, bestiger berg, uppträder i konserthus, driver företag, arbetar i affärer eller är fantastiska föräldrar. Trots den snabba utvecklingen finns det mycket kvar att göra för att alla människor ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Synen på …

Visa sida »