↑ Tillbaka till Våra politiker

Facknämnder och styrelser

Facknämnder

Maria Berntsson

ersättare, Social resursnämnd

 

Matilda Granberg Stålbert

ersättare, Utbildningsnämnden

 

Hampus Hagman

ledamot, Byggnadsnämnden

 

David Lega

andre vice ordförande, Idrott- och föreningsnämnden

 

Berith D. Mendel

ledamot, Valnämnden

 

Miriam Lilja

ersättare, Kretslopp- och vattennämnden

 

Henrik Orrbeck

ersättare, Trafiknämnden

 

Sören Runsteen

ersättare, Kulturnämnden

 

Bolag

Mathias Koppfeldt

ersättare, Bostads AB Poseidon

 

David Lega

ledamot, Stadshus AB

 

Johan Pettersson

ersättare, Förvaltnings AB Framtiden

 

Stiftelser

Anna Kindal

ersättare, Stiftelsen Göteborgs Sjukhem, Å-hemmet och Otium

 

Stadsrevisionen

Gerhard Annvik

ledamot, Stadsrevisionen & ersättare, Revisorskollegiet