David

David Lega är gruppledare och kommunalråd i Göteborg för Kristdemokraterna sedan 2011. David är född i Göteborg 1973 och har en bakgrund inom civilsamhället och näringslivet.

David Rock uteBland många olika uppdrag märks ledamot i Riksidrottsstyrelsen, ordförande i Göteborgs Handikappidrottsförbund, ledamot i Vetenskapsrådets etiska råd och ambassadör för Svenskt Näringsliv. Bakom sig har David också en framgångsrik karriär som elitsimmare. Förutom uppdraget som kommunalråd är David andre vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden

Varför har du valt att engagera dig politiskt?
Jag har haft mycket tur i mitt liv, jag har fått både stöd och krav hemifrån, men också från lärare, sjukgymnaster och tränare. Innan jag blev heltidspolitiker hade jag förmånen att representera Sverige i flera Paralympics, jag hade möjlighet att driva egna företag och tala om personlig utveckling för närmare en halv miljon människor. Jag vill förändra och förbättra samhället på systemnivå för att skapa förutsättningar för alla att nå sin fulla potential.

Varför är du kristdemokrat?
Jag har alltid arbetat för att fler ska få möjligheter att utvecklas i sina egna liv. Det var när jag insåg att det som jag har pratat om i alla år, det är ju kristdemokratisk politik fast med andra ord, som jag blev medlem i Kristdemokraterna. En av de vanligaste frågorna jag har fått under hela min tid som politiker är ”Varför valde du Kristdemokraterna, jag visste inte att du är kristen?”. Många verkar dessvärre tro att man måste vara religiös för att vara med i Kristdemokraterna, och ska jag vara helt ärligt, så hade nog jag också den förutfattade meningen förr. Först efter att jag läst på vad Kristdemokraterna faktiskt tycker och vill arbeta för, i stället för att bara läsa vad andra skriver att vi tycker, insåg jag att det jag har föreläste om under tio års tid är precis detsamma som Kristdemokraternas värdegrund bygger på.

Utan att ha en kristen bakgrund, så fann jag att mina värderingar helt överensstämmer med Kristdemokraternas. Jag har ofta använt ord som eget ansvar, personlig utveckling, krav och beröm. Kristdemokratin använder ord som värderingar, subsidiaritetsprincipen, personalism och ofullkomlighetstanken.

Ingen människa kan bli världsmästare ensam. I den kristdemokratiska ofullkomlighetstanken – att ingen människa eller organisation är perfekt – ligger en enorm potential. Vi kan förvalta och utveckla våra resurser, men i vissa lägen behöver vi alla hjälp för att kunna nå längre.

Vilka frågor arbetar du med politiskt?
Jag är kommunalråd i opposition och arbetar egentligen med alla frågor. Allting hänger ihop och är viktigt för att samhället ska fungera, men det finns ju en del saker som jag brinner extra mycket för. Förutom kommunalrådsuppdraget är jag också andre vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Nämnden ansvarar för några av de frågor som ligger mig allra närmast om hjärtat, nämligen föreningslivet, det civila samhället. Jag vill ha ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för alla och där det finns något för alla.

Jag arbetar också mycket med frågor som rör barn och unga, det är allt ifrån kvaliteten i förskolan och skolan till möjligheterna att hitta jobb och bostad. Jag är väldigt oroad över att företagsklimatet i Göteborg har försämrats kraftigt under fem års tid. När företagarna själva rankar Göteborg finns vi inte ens i den övre halvan av Sveriges kommuner. Det är i småföretag som de allra flesta jobb skapas, som gör att arbetslösheten kan minska, och det är härifrån skatteintäkterna som välfärden behöver kommer. Göteborg måste arbeta för att förbättra företagsklimatet.

Jag är också väldigt oroad över kvaliteten i äldreomsorgen. Även på detta område rankas Göteborg mycket dåligt, hemtjänsten rankas på plats 281 av Sveriges 290 kommuner i Socialstyrelsens öppna jämförelser. Det är under all kritik. Jag arbetar för en äldreomsorg med värdighet och valfrihet, där äldre kan känna trygghet och där det inte spelar någon roll var i Göteborg man bor.

Du kan också följa Davids Legas arbete i kommunstyrelsen här, och på bloggen, på Facebook, Twitter och Instagram.