Kategorilista: företag

De fria sällskapen och kulturen i Göteborg

Den 25 oktober inleddes den nya mandatperioden med det nyvalda kommunfullmäktige i Göteborg. Kristdemokraternas ledamot Kalle Bäck lade i samband med detta en interpellation om de slutna sällskapen och det fria kulturlivet. – Göteborg har en lång tradition av ett fantastiskt kulturliv, men tyvärr motarbetas ibland de fria kulturen av staden. Fri kultur kräver fristående klubbar …

Fortsätt läsa »

Fler linjer riskerar att läggas ned

Konsekvenserna av konflikten i Göteborg är alldeles för allvarliga för att politiken ska sitta still i båten och vänta på en lösning gällande hamnkonflikten i Göteborg. Därför kräver Kristdemokraterna att regeringen agerar både snabbt och kraftfullt. Det skriver Ebba Busch Thor, Robert Halef, David Lega och Hampus Hagman i Svenska Dagbladet.

Fortsätt läsa »

Företag far illa när Göteborg inte följer lagen

Varför kan kommunen bryta mot lagen utan konsekvenser, medan andra aktörer straffas när de gör samma sak? Detta skriver oppositionsrådet David Lega (KD) och Hampus Hagman (KD), ledamot i Byggnadsnämnden, om i GT Debatt.

Fortsätt läsa »

S – ta ansvar för hamnen

Nu räcker det! Kommunstyrelsens ordförande måste stå upp för näringslivets intressen och värna Göteborg och jobben, skriver David Lega (KD), Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L).

Fortsätt läsa »

Det finns ingen quick-fix för ett delat Göteborg

Göteborg präglas i dag av stora skillnader. Det gäller allt från gruppstorlekar i förskolan, kunskapsresultat i skolan och förväntad livslängd. Misslyckandet för vänsterpartierna som styrt staden i 23 år är enormt. I GP Debatt skriver David Lega att det nu krävs ett nytt ledarskap med en ny politik efter valet 2018.

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «