Kategorilista: budget

En budget som satsar på välfärden

Under parollen ”Ett Göteborg där drömmar blir verklighet” presenterade Alliansen i Göteborg i dag sin budget för 2019. En budget som gör kraftfulla satsningar på förskola och skola, fler jobb, en bättre integration, fler bostäder, en effektivare styrning av staden samt ökad trygghet och en bättre äldreomsorg.

Fortsätt läsa »

Problemen inom äldreomsorgen är knappast nya

Enligt Daniel Bernmar (V), som är ansvarig för äldrefrågor, gör han allt han kan för att utveckla äldreomsorgen i Göteborg. Problemet är att han gör fel saker. I stället för att prioritera välfärden går pengarna i de rödgrönas budget till lite allt möjligt.” Det skriver vårt kommunalråd David Lega i en replik i dagens GP.

Fortsätt läsa »

GP berömmer vår politik

GP berömmer oss för vårt konsekventa agerande för att prioritera välfärden – i allt från budgetförslag till vårt ställningstagande mot kommunalt lyxnöjeshotell och äventyrsbad.

Fortsätt läsa »

Alliansen i Göteborg prioriterar välfärden!

Alliansen i Göteborg prioriterar välfärden! Vi tar ansvar för ekonomin, samtidigt som vi satsar mer på jobb och företagande, förskolan, skolan och äldreomsorgen. Stadens utmaningar är till för att mötas och det gör vi tillsammans, skriver Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega som idag presenterar Alliansens gemensamma budget för 2018.

Fortsätt läsa »

M, L och KD vill stoppa rödgrönt försök att avbryta valfrihetsreformen

LOV twitter

De rödgrönrosa partierna i Göteborgs stad skriver i sitt budgetförslag att arbetet med att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten ska avbrytas. Alliansen kommer att motsätta sig detta och istället verka för att reformen fullföljs i enlighet med fullmäktigemajoritetens vilja och tidigare fattade beslut. Normalt ställs de olika partiernas och konstellationernas budgetförslag mot varandra och antas …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «