«

»

De fria sällskapen och kulturen i Göteborg

Den 25 oktober inleddes den nya mandatperioden med det nyvalda kommunfullmäktige i Göteborg. Kristdemokraternas ledamot Kalle Bäck lade i samband med detta en
interpellation om de slutna sällskapen och det fria kulturlivet.
– Göteborg har en lång tradition av ett fantastiskt kulturliv, men tyvärr motarbetas ibland de
fria kulturen av staden. Fri kultur kräver fristående klubbar och scener. De drivs av ofta av
engagerade personer som ofta arbetar helt ideellt. Inte sällan är de organiserade som slutna
sällskap där medlemskap krävs. Ett exempel på detta är Truck Stop Alaska, säger Kalle Bäck.
Tidigare i år gjordes ett tillslag där baren hos Truck Stop Alaska förklarades olaglig, trots att
föreningen bedrivit fungerande verksamhet under lång tid. Detta är ett exempel på en verksamhet
som drabbats.
Syftet med interpellation är att lyfta diskussionen om hur Göteborg stad kan underlätta för det
fristående kulturlivet.
– Om det är så att kommunala regelverk lägger krokben för de små
klubbarna måste vi tänka om. Jag hoppas att vi gemensamt över partigränserna
kan enas i denna viktiga fråga och att frågan skyndsamt kan behandlas i fullmäktige, avslutar
Kalle Bäck.

Här kan du läsa interpellationen i sin helhet: http://www.kdgoteborg.se/wp-content/uploads/2018/10/Interpellation-av-Kalle-Bäck.pdf

%d bloggare gillar detta: