«

»

Rödgrön planekonomi löser inte bostadsbrist och segregation

Centrala Göteborg

Idag skriver Hampus Hagman (KD), ledamot i byggnadsnämnden tillsammans med Hampus Magnusson (M) och Charlotte Darvik (L) om hur bostadsbristen och segregationen kan lösas. Efter nästan 22 års obrutet rödgrönt styre i Göteborg är det politiska misslyckandet tydligt.

Skillnaderna mellan människor i staden är omfattande, såväl i skolorna som i människors plånböcker och hälsa. Det skiljer som mest nio år i människors genomsnittliga livslängd mellan olika stadsdelar. De rödgröna politikerna är inte omedvetna om problemen, men de saknar förståelse för att det är den politik de fört som orsakat situationen i staden. Än allvarligare är att de saknar redskap som kan vända utvecklingen. Läs artikeln i sin helhet här.

%d bloggare gillar detta: